Dohányzásellenes társadalmi projekt

Cselekvési terv | Dohányzás Fókuszpont

This study introduces theoretical aspects of community prevention, methodological considerations and presents some elements of the prevention models, based on a comprehensive data analysis. Beyond data presentation, we emphasized on how to build a conceptual model of community-based smoking prevention.

Overview: Luke Ch. 10-24

Tanulmányunk hátterében a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a Davidson College USA dohányzás-megelőzéssel kapcsolatos, folyamatban lévő közös kutatása áll. A három erdélyi megyében történt vizsgálat céljai között a serdülők dohányzási szokásainak felmérése, a közösségi megelőzés szükségességének bizonyítása, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő módszertan kidolgozása, valamint egy közösség-alapú megelőzési terv dohányzásellenes társadalmi projekt szerepelt.

TÁMOP 6.1.2

Jelen tanulmányban a közösségi megelőzés néhány elméleti aspektusát, módszertani megfontolásokat és a prevenciós modell egyes elemeit mutatjuk be, az adatok elemzését követő, elméleti összegzésekre alapozva. Eltekintünk a konkrét adatoktól, arra helyezünk hangsúlyt, hogy hogyan építhető fel a dohányzás közösség-alapú megelőzésének konceptuális modellje. A prevenciónak mozgósítania kell az adott közösségre jellemző belső erőforrásokat, főleg dohányzásellenes társadalmi projekt, amelyek a közös törekvésekben, vágyakban, félelmekben és a napi gyakorlatban — szokásokban, értékekben — gyökereznek.

Mivel az utóbbi évtizedekben a közösségek jelentősége csökkent, működőképessége gyengült, a helyi közösségek fejlesztése dohányzásellenes társadalmi projekt a közösség-alapú megelőzés meghonosítása csak együtt, egymással párhuzamosan képzelhető el.

A közösségfejlesztés módszerével életre kell kelteni a közösség funkcióit, megtartó, védő, szabályozó, jutalmazó-büntető erejét.

A dohányzás megjelenése, elterjedése, társadalmi hatásai

Felszínre lehet hozni és olyan új formába önteni az egészségvédő hagyományokat, hogy a huszonegyedik századi serdülők életének is szerves részévé válhassanak. Az egészségvédelmet természetes módon, a hétköznapok részeként szeretnénk meghonosítani a közösségek életében.

Eddigi kutatásaink 3 arra hívják fel a figyelmet, hogy a közösségi szokások, a lelki érést elősegítő hagyományok már alig lelhetők fel a mai serdülők élményvilágában. Egyre nehézkesebbé válik a szocializációs folyamat. A serdülők nem könnyen találják meg a helyüket az iskolában, a társadalomban, mind gyakoribb a deviáns, önromboló viselkedés. Egyre fiatalabb korban kezdik el a dohányzást, az alkoholfogyasztást, valamint a különböző kábítószerekkel való kísérletezést.

Partnereink a gazdasági teljesítésekben

Ezért központi kérdésnek tekintjük az egészséges beilleszkedés elősegítését, ugyanis dohányzásellenes társadalmi projekt szerint a dohányzás adaptációs problémát jelent, lévén olyan tevékenységi forma, amely mesterséges úton törekszik a lelki egyensúly és a pozitív életérzés megteremtésére. Gyakran a serdülőkori kockázati magatartás egyik összetevője, de az identitáskeresés egyik eszközévé is válhat.

A függőség kialakulása identitásválságot jelezhet.

dohányzásellenes társadalmi projekt az első tünetek, amikor leszokik a dohányzásról

Ezért helyezzük a hangsúlyt a megelőzéshez kapcsolódóan az adaptációs készség fejlesztésére, a szocializáció segítésére, dohányzásellenes társadalmi projekt támogató rendszerek — kapcsolatok — megerősítésére. Számunkra a megelőzés központi célja a lelki egészség megteremtése és megőrzése. Ilyen értelemben az a fontos, hogy egy adott népességen belül mérséklődjék a deviáns viselkedések előfordulási aránya, valamint, hogy javuljon az életminőség, amibe dohányzásellenes társadalmi projekt a dohányzással szembeni elutasító magatartás is.

dohányzásellenes társadalmi projekt

Az egyén egészsége és életminősége nagymértékben függ annak a közösségnek a sajátosságaitól és működőképességétől, amelynek tagja. Antonovsky 4 szerint azoknak, akik szociálisan jól integrált, meleg családi és szomszédsági környezetben élnek, pozitív beállítottságúak, van közösségi és nemzeti identitásuk, nagyobb esélyük van az egészséges életre.

A biztonságos, megtartó közösség a gyermekek és a fiatalok számára fejlesztő hatású, minden dohányzásellenes megelőzés szempontjából védő faktornak számít.

The need and possibility of community-based smoking prevention in Transylvania

A szocializációs folyamat eredményesebb lehet, ha: az életkori sajátosságoknak megfelelő követelményeket támasztanak a dohányzásellenes társadalmi projekt és a serdülőkkel szemben; a felnőtt mint segítő van jelen a gyermekek mellett, pozitív szerepmodelleket és követhető értékeket dohányzásellenes társadalmi projekt fel; nagyobb figyelmet fordítanak a közösség kontrollszerepére például az alkohol-árusítással és a dohányzással kapcsolatos rendeletek betartásáravalamint a drogellenes kommunikáció erősítésére; bevonják a gyermekeket a szabályok kidolgozásába, a feladatok megoldásába, felelősséggel ruházzák fel őket, aminek köszönhetően megtapasztalhatják az együttműködésben rejlő erőt; a közös tevékenységek során biztosítják a jó közérzetet, a közös pozitív élményeket.

A fenti meggondolásokra alapozva az a célunk, hogy megerősítsük a serdülők közösségi beágyazottságát, támogatottságát, ugyanakkor irányt és élményeket biztosítsunk számukra, az milyen nehéz leszokni a dohányzásról fejlettségi szintjükhöz mérjük, hogy egészségesen bontakozhasson ki személyiségük.

dohányzásellenes társadalmi projekt

A magárahagyottság, az unalom, a céltalanság zsákutcába pl. A dohánytermékek fogyasztásának azért szentelünk ilyen nagy figyelmet, mert kapudrogként a drogos karrier első lépése lehet. A dohányzás a pszichoaktív szerek kategóriájába sorolható, mert megváltoztatja a gondolkodást, a hangulatot, az érzelmeket, sőt a magatartást dohányzásellenes társadalmi projekt.

Ezért a dohányzás megelőzése társadalmi és közösségi feladat.

gyógyulhat, ha leszokik a dohányzásról nasivin orrspray mellékhatásai

Ebbe a gondolatkörbe illeszkedik az a kutatás, amit a Davidson College USA kutatói kezdeményeztek — a Fogarty Alapítvány anyagi támogatásával dohányzásellenes társadalmi projekt, és amelynek koordinálására a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet kérték fel.

Ebben a keretben dolgozik egy öt tagú kutatócsoport, amely a Babeş—Bolyai Tudományegyetem, a Marosvásárhelyi Sapientia és a Partiumi Keresztény Egyetem oktatóiból szerveződött, a serdülőkori dohányzás közösségi megelőzését tűzve ki célul.

Mivel a dohányzás az identitáskereséshez kapcsolható, meggyőződésünk szerint a megelőzésnek érintenie kell az egyén családi és a közösségi életét is. Elképzelésünk szerint a dohányzás pszichológiai hátterében több tényező áll, ahogyan azt az 1.

Olvassa el is