Mi várja a dohányzásról lemondó személyt

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

Járóbeteg vizsgálat kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges. Előjegyzést hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között a telefonszámon lehet kérni. A CT vizsgálatokat hétfőtől péntekig 7 és 19 óra az MRI vizsgálatokat hétfőtől szombatig 7 és 22 óra között végzik. A csontsűrűség mérések, DEXA vizsgálatok rendelési ideje: hétfőn 9 — 11 óra között, keddtől péntekig 7 — 10 óra között. Köszönjük, hogy egészségének helyreállítását ránk bízza.

Számunkra fontos az Ön gyógyulása, és őszintén reméljük, meg tudunk felelni bizalmának. Intézményünk modern, korszerű diagnosztikai eszközökkel, műszerekkel valamint magasan képzett, udvarias személyzettel várja betegeit. Ahhoz, hogy a kórházban töltött napjai — a lehetőségekhez képest — kellemesen teljenek, intézményünk rendjét ismertetjük Önnel. A házirend fontosabb pontjai a következők: A kórházi felvétel: A betegfelvételre a Központi Betegfelvételi irodában kerül sor mind az ambuláns rendelésre érkezők, mind a fekvőbeteg osztályokra érkezők esetében.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

A felvételhez szükséges A kórházi beutaló, kontroll esetén előző ambuláns lap személyi igazolvány, érvényes társadalombiztosítási azonosító kártya TAJ kártya és a lakcím kártya. A sürgősségi esetek kivételével, érvényes TAJ-kártya és személyi igazolvány hiányában az egészségügyi ellátás kizárólag térítési díj ellenében vehető igénybe.

A Bajcsy- Zsilinszky Kórház Térítési Díj szabályzata szerint, aki a betegfelvételnél nem tudja bemutatni az érvényes TAJ-kártyát Ft ügykezelési költség megfizetésére köteles. A hatályos jogszabályok alapján fekvőbeteg osztályra előjegyzett betegek tervezett felvétele beutalóhoz kötött.

Beutaló hiányában kizárólag sürgősségi esetben lehetséges a felvétel.

Impresszum

A betegfelvétel során tájékoztatják, hogy hol találja meg a megfelelő osztály ápolóját, aki segít az elhelyezkedésben. Javasoljuk, hogy felvételre éhgyomorra érkezzen az esetleges vizsgálatok miatt. Fekvőbeteg osztályra történő felvételkor etikettel ellátott dossziét kap munkatársunktól. Kérjük hozza magával: korábbi leleteit, zárójelentéseit, valamint az otthon szedett gyógyszerei listáját, feljegyzést az esetleges gyógyszer- túlérzékenységről.

Az Ön által behozott gyógyszerekért felelősséget nem tudunk vállalni, de a gyógyszereket, készítményeket szakszerűen tároljuk.

Célszerű a legszükségesebb dolgokat is — hálóruhát, köntöst, papucsot, evőeszközt, poharat, tisztálkodó szereket amikor dohányzik, fáj a szíve. Használhat saját rádiót és tévékészüléket, amennyiben betegtársai nyugalmát nem zavarja.

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

Mivel a személyes ruházat kórtermi elhelyezésének lehetősége korlátozott, kérjük ruházatát hazaküldeni. Kérjük, ne hozzon magával: Ékszert és egyéb értéktárgyakat valamint nagyobb pénzösszeget. Amennyiben ezt nem tudja megoldani, elismervény ellenében az osztályon szolgálatot teljesítő ápoló részére átadható, aki azt a szabályoknak megfelelően a letéti pénztárba helyezi el. A kórházi szakdolgozó közreműködésével történő elhelyezés esetén letétmegőrzési füzetet vezetünk.

Az átadott értékek kiadása a Letéti Pénztárból az mi várja a dohányzásról lemondó személyt jegyzék, illetve a bevételi pénztárbizonylat figyelembevételével történik, a Pénztár hivatalos nyitvatartási ideje alatt. Az osztályon tárolt illetve őrizetlenül hagyott értékekért az Intézet felelősséget nem tud vállalni!

A beteg jogai mi várja a dohányzásról lemondó személyt kötelezettségei: A beteg jogai: A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.

Megismerheti a vizsgálatok és beavatkozások tervezett időpontját, a vizsgálatok elvégzésének, illetőleg elmaradásának lehetséges előnyeit, kockázatait, eredményét, esetleges sikertelenségét, döntési joga van a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében.

Jogosult a lehetséges alternatív módszerekről, további ellátásokról, javasolt életmódról tájékoztatást kapni, megismerheti az ellátásban közvetlenül közreműködők nevét, beosztását, szakképesítését. Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy egészségügyi ellátása során, mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve, az ellátás visszautasításának jogára vonatkozó mi várja a dohányzásról lemondó személyt korlátozásokat.

Nincs szükség a beleegyezésre akkor, ha közvetlen életveszély áll fenn. A betegnek joga van halála esetére holtestét érintő beavatkozásokról rendelkezni.

hosszú ideig dohányzó abbahagytam a dohányzást a levegő hiánya miatt

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi mi várja a dohányzásról lemondó személyt részt vevő személyek az ellátása során tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait orvosi titok csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Megjelölheti azt a személyt, akit a kórházban történő elhelyezéséről, egészségi állapotáról, annak változásáról, betegsége várható kimeneteléről tájékoztathatnak, értesíthetnek, illetve joga van ebből bárkit kizárni.

Joga van ahhoz, hogy a vizsgálata és a gyógykezelése során azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek a jelenlétéhez hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik.

Telephely: Hollókő, Sport út Cégjegyzékszám: Adószám: II.

Valamint vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős szükség és a veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen. A beteg egészségügyi adatait a hozzájárulásának hiányában csak akkor közölheti a kórház, amennyiben ezt törvény rendeli vagy, a tőrvényi feltételek mi várja a dohányzásról lemondó személyt esetén mások életének, testi épségének védelme szükségessé teszi.

A beteg kötelezettségei: Intézetünk által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, kórházban való tartózkodása alatt minden strand terhesen köteles tiszteletben tartani, illetve betartani: a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat az Intézet Házirendjében, valamint az osztály működési rendjében foglaltakat a betegek és hozzátartozóik látogatóik jogaik gyakorlása során nem sérthetik más betegek jogait, a betegellátás zavartalanságát, valamint az intézet egészségügyi dolgozóinak jogait és javait.

A betegnek az ellátásban közreműködő orvosokat, asszisztenseket, ápolókat képességei, és ismeretei szerint kell tájékoztatnia: mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások mi várja a dohányzásról lemondó személyt, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét vagy testi épségét mi várja a dohányzásról lemondó személyt, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról, az egészségügyi miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett, minden, az egészségügyi ellátását érintő, a beteg által korábban tett jognyilatkozatáról.

A beteg köteles az Intézet berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetés szerint használni, azok állagát megóvni. A beteg a személyes használatra kapott kórházi leltári tárgyakért felel, elbocsátáskor azokat az osztályos nővérnek vissza kell adnia. A beteg az esetleges hiányokért, rongálásból eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik.

Korábbi érkezés vagy későbbi utazás esetén szívesen megőrizzük a poggyászokat a recepción. Az előző és a következő napi foglaltság függvényében a szobákat akár korábban is rendelkezésre bocsátjuk, de ez csak az adott napon derül ki véglegesen. A szobák ez esetben 17 óráig állnak kedves Vendégeink rendelkezésére, a felár magában foglalja a wellness részlegünk használatát is. Nemdohányzó szobák Valamennyi szobánk nemdohányzó. A

Orvosi vizitek idején és a kezelések alatt a betegek kötelesek a kórteremben tartózkodni. A betegek saját kórtermükön kívül csak a szolgáltató helyiségekben pl. Más kórterembe vagy osztályra — a fertőzés elkerülése érdekében — nem mehetnek át. Tilos az Intézet területén a szeszes ital fogyasztása és a szerencsejáték. Rádiót fülhallgatóval szabad használni.

TV készüléket behozni és működtetni csak az osztályvezető főorvosok engedélyével — és a betegtársak hozzájárulásával — szabad, este 22 óráig, az éjszakai pihenés kezdetéig. A behozott készülékért a kórház anyagi felelősséget nem vállal!

Intézetünkben általános jelleggel reggel órától este óráig van lehetőség a látogatásra. Kérjük, vegyék figyelembe a látogatás tervezésénél, az Intézet napirendjét, illetve házirendjét. A látogatás során a többi beteg nyugalmát, a betegellátás zavartalanságát és a jelen Házirendet szigorúan tiszteletben kell tartani, az Intézet ingó és ingatlan javait óvni kell. Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az időjárástól függően a kórteremben vagy az Intézet parkjában fogadhatják.

Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre csak két látogató tartózkodhat. Az egyes osztályok a jelen Házirendben foglalt általános beteglátogatási időtől eltérően az osztályos működési szabályzatukban külön, megszorítóan is szabályozhatják a látogatási időt.

mit kódolnak a drogok a dohányzáshoz

Az osztályos szabályzatokat a T. Betegek és látogatók számára jól látható helyre ki kell függeszteni. Látogatás alkalmával kérjük: őrizzék meg a kórterem és az ágyneműk tisztaságát, a betegágyra utcai ruhában ne üljenek és cserepes virágot nem hozzanak a Kórházba vágott virág is csak zárt celofánborítással ellátva hozható be.

Alkohol tartalmú italok behozatala tilos. A dohányzás az Intézet egész területén valamennyi épületben, alagsorban, parkban, udvaron, parkoló részben, stb.

55 évig abbahagyhatja a dohányzást aki segítette a szódat a dohányzás lemondásában

A mobiltelefonok és rádiótelefonok használata a betegellátó helyiségekben rendelők, kezelők, stb. A kórházi felszerelésben, berendezésben szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárért a beteg és a látogató, illetve az egyéb jogcímen az Intézetben tartózkodó személy anyagi felelősséggel tartozik.

A látogatás az orvosi munkát nem zavarhatja: Vizitek, orvosi-ápolási beavatkozások alatt látogatók a kórteremben nem tartózkodhatnak.

TISZTELT BETEGEINK, TISZTELT LÁTOGATÓK!

Kezelés, vizsgálat vagy bármilyen más betegellátás érdekében az egészségügyi személyzetnek joga van felszólítani a látogatókat, hogy a kórtermet hagyják el. A zavartalan betegellátás érdekében a látogató köteles ennek a felszólításnak eleget tenni. A kórház rendjét megzavaró látogató előzetes figyelmeztetés után a kórházból soron kívül kivezettethető. Beteg melletti benntartózkodás: Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, illetve szülő nő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre mi várja a dohányzásról lemondó személyt kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie.

Az osztályvezető főorvos az osztályos működési rendben foglaltak szerint biztosítja a hogyan lehet abbahagyni a dohányzást örökre mágnesekkel melletti benntartózkodást. Ezekben az esetben, a beteg mellett tartózkodó személynek figyelemmel kell lenni a többi beteg személyiségi jogaira és arra, hogy ott tartózkodásával a betegellátást semmilyen vonatkozásban ne zavarja.

Az ellátást végzők ezzel kapcsolatos felhívását vagy kérését a beteg mellett tartózkodó személy köteles megtartani és annak megfelelően eljárni.

TORNÁCOS HÁZ - REGGELIS LISTAÁR

Rendkívüli körülmények esetén pl. Napirend: Ébresztés és között van, majd lázmérés, mosdatás, ágyazás következik. A segítségre szoruló fekvőbetegeket a nővérek látják el, a magukat ellátni képeseket kérjük, reggel ra tisztán, ápoltan várják a kórteremben a vizitet és a és között érkező reggelit. Az orvosi viziten az aznapi vizsgálatokról, beavatkozásokról is tájékoztatást kap. Kérjük pontosan, tartsa be a gyógykezelésével kapcsolatos orvosi előírásokat.

segítsen leszokni a dohányzásról gyomorfájdalom a dohányzás miatt

Délelőtti teendők, elfoglaltságok Ekkor kerülnek sorra a kezelések, műtétek, ápolási műveletek, vizsgálatok. A Kórházon belüli vizsgálatokra való szállítást, kísérést betegszállítók végzik.

  • Castellum Hotel Hollokő**** - Impresszum
  • Hegykő szállás árak :: Tornácos Ház - Hegykő - szállás, fertőpart, étterem, hegykő, panzió, szoba
  • Azonnal leszokni a dohányzásról
  • Módszerek dohányfüggőség kezelésére

Külső vizsgálatokhoz mentőszállítást veszünk igénybe. Kórházunk oktató kórház, ezért rendszeresen fogadunk orvostanhallgatókat és tanuló nővéreket.

Olvassa el is